ACTUALITEITEN

Het belastingplan voor 2017 is bekend. Wat betekent dit nu voor u als werkgever. De belangrijkste wijzigingen op een rij. 

  • Bijtelling 2017
  • Stijgende Belastingtarieven
  • Samenvoeging WGA
  • Einde Pensioen in eigen beheer

 

BIJTELLING 2017


Al enige tijd was bekend dat de bijtellingspercentages zouden worden aangepast. Dus het is ook niet echt een complete verrassing te noemen, dat het kabinet deze genoemd heeft in haar plannen voor 2017. Voor 2017 zijn er nog maar 2 categorie m.b.t. bijtelling van toepassing. Voor de elektrische auto's geldt vanaf januari een percentage van 4%. (*gemaximaliseerd tot €50k; over meerdere 22%, tenzij waterstofauto) Voor alle andere auto''s zal dit hoogstwaarschijnlijk 22% worden. Voor auto's waarvan het kenteken voor 1 januari 2017 op naam zijn gesteld, geldt een overgangsregeling. 

Stijgende Belastingtarieven


De tarieven voor de inkomstenbelasting in de schijven 2 &3 stijgen allebei van 40,40% naar 40,80%. In het plan wat er ligt, zal schijf 3 worden beperkt tot € 67.073 in plaats van € 67.472.

Samenvoeging wga


WGA-vast en WGA-flex worden één

 

Per 1 januari smelten de WGA-vast en WGA-flex samen tot één gedifferentieerde premie. Er is dan nog maar sprake van alleen de WGA-instromer. Verschil is dat het voor de werkgever niet meer uitmaakt of een werknemer na twee jaar loondoorbetaling in de WGA terecht komt of vanuit de ziektewet. Ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband, betaalt de werkgever de instroom in de WGA.

 

Werkgevers hebben 2 mogelijkheden.

  • Volledig eigenrisicodragerschap 
  • Publieke verzekering

Heeft u al eerder de keuze gemaakt voor eigenrisicodragerschap WGA, dan dient u voor 1 oktober een keuze te maken of u voor de komende drie jaar het eigen risico zelf wilt blijven dragen of kiest voor een publieke verzekering. 

 

Er blijken grote verschillen te bestaan in de premies van 2017. Het is voor werkgevers dus van belang om te onderzoeken of het interessant is om eigenrisicodrager te blijven en bij welke verzekeraar. 

Einde pensioen in eigen beheer


Einde pensioen in eigen beheer

 

Met name voor dga’s is er een ingrijpende wijziging gepresenteerd met betrekking tot pensioen. In het voorstel staat dat er vanaf 2017 geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer mag worden opgebouwd. Dit was tot nu toe wel mogelijk, omdat dga’s in tegenstelling tot andere werknemers niet onder de Pensioenwet vallen. Dga’s met reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer kunnen dit afkopen tot en met 2019. De belastingkorting voor deze afkoop bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. 

 

Een alternatief voor het PEB is de oudedagsverplichting. Dga’s kunnen hun pensioenaanspraak tot 2020 afstempelen tot de balanswaarde en omzetten in een reservering. Het bedrag blijft in de onderneming en de dga houdt hier aanspraak op. Het bedrag kan niet meer - anders dan door oprenting - worden opgehoogd, die wettelijk voorgeschreven zal worden. De dga kan het bedrag op elk moment gebruiken om lijfrente aan te kopen of vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in 20 jaar laten uitkeren. Nieuw pensioen kan desgewenst worden opgebouwd bij een professionele aanbieder.