Tarieven


Tridiha Vast;

 • Vaste prijs vanaf € 5,00 per loonstrook per medewerker per maand. Alles inclusief.

Tridiha Op maat; 

 • Een op maat gemaakt pakket op basis van uw wensen.
 • O.a. complexere rapportages, pensioenberekeningen.
 • Eén vast tarief per maand voor alle werkzaamheden ongeacht aantal uren.
 • Jaarlijkse kosten afsluit & opstartkosten zijn hierbij inbegrepen.

STANDAARD OUTPUT OP MAANDBASIS.

 (Deze output is een standaard onderdeel bij elk aangeboden pakket)

 • Salarisstrook (zowel voor u als uw medewerker per email toegezonden).
 • Sepa betaalbestand voor uw bank.
 • Loonjournalen  (zowel inlees bestand t.b.v. administratie)
 • Diverse salarisoverzichten (overzicht te betalen loonheffing, verzamelloonstaat, pensioenoverzicht e.d.)
 • Jaaropgave
 • Opgave pensioenfonds (indien dit digitaal mogelijk en gewenst is)

 (*) onder mutaties verstaan wij alle variabele kosten die op maandbasis handmatig dienen te worden toegevoegd op medewerker niveau. Denkt u hierbij aan reiskostenvergoeding o.b.v. gewerkte dagen, overwerkvergoeding, tantième, bonussen, consumptievergoeding. Vaste gegevens vallen niet onder mutatiekosten. Denkt u hierbij aan NAW gegevens, vaste looncomponenten o.a. brutosalaris, pensioen- en verzekeringspremies.

 

(Her)Structurering

Voor het opzetten, opnieuw inrichten of herstructureren van uw salarisadministratie maken wij samen met u stappen voor een all inclusief tarief. Wilt u meer informatie neemt u gerust contact met ons op.

 

Consultancy

Bij onze consultancy kunt u gebruik maken van één uurtarief. Voor 2018 is dit tarief vastgesteld op € 71,50 per uur exclusief BTW.

(U betaalt per opdracht alleen de daadwerkelijk gemaakte uren en nooit meer dan wat met u is afgesproken. 

(Bijv.: Voor een vraagstuk op gebied van leaseovereenkomsten zijn wij 30 minuten daadwerkelijk werkzaam geweest. U betaalt dan 30 minuten over ons uurtarief van € 35,75)

 

Vaste consultancy i.c.m. Tridiha opmaat. Een vast bedrag per maand voor al uw vraagstukken of gebied van salaris- en hrm administratielle genoemde tarieven van Tridiha Salaris zijn exclusief BTW